Om oss - FEEL Alumni
Alumni Group

Vad är FEEL (Facilitated Equine Experiential Learning)®?

FEEL Alumni är en medlemsbaserad förening för utövare examinerade av Horse Spirit Connections FEEL (Facilitated Equine Experiential Learning) ® Certifieringsprogram. FEEL-certifieringsprogrammet har utvecklats av Wendy Golding och Andre Leclipteux från Horse Spirit Connections och lanserades 2008.

FEEL Alumni Vision

Att skapa och hålla ett stilla rum för möjligheter och växande där hästar och FEEL-utövare dynamiskt bygger en autentisk gemenskap för att stärka varandra, fördjupa bandet mellan häst och människa samt ge röst åt hästens visdom och själ.

FEEL practicioners
The FEEL approach

Alumni Mission

FEEL Alumnis mission är att stärka både häst och människa. Genom att skapa och upprätthålla en medlemsbaserad gemenskap stödjer FEEL Alumni visionen i publika sammanhang och delar med sig av kunskap, nya idéer, nätverk, utbildning, marknadsföring och pågående spirituella kopplingar till hästar.

Medlemmar och hästar arbetar autentiskt i ömsesidig vördnad och respekt, i arbetet de utför och för bandet mellan häst och människa.

FEEL Förhållnings- & Tillvägagångsätt:

  • Vi värnar om en respektfull relation och samverkan med hästar.
  • Vi menar att det är viktigt att utgå från hjärtat istället för hjärnan.
  • Vi anser att hästar är lärare eller medterapeuter (istället för att vara ett ”verktyg” eller “hjälpmedel” för att nå ett mål).
  • Vi uppskattar varje häst som den unika individ den är.
  • Vi förstår att hästar speglar vår sanning och autentiska uttryck.
  • Vi uppmärksammar synergieffekten mellan hästar och människor som möjliggör ett kollektivt ökat medvetande.
feel practicioners

Rekommendationer

“Vill du uppleva något helt annorlunda i ditt liv? Denna kurs/workshop tar med dig på en upptäcktsfärd du aldrig kunnat föreställa dig. Gör det för din egen skull!”

– Marie Bergwall