Hästen - FEEL Alumni
Alumni Group

HÄSTEN

Hästar förkroppsligar skönhet, kraft och frihet. Oavsett om vi möter dem på riktigt eller i vår fantasi både inspirerar och väcker deras närvaro känslan av frihet, mod och kraft inom oss.

I FEEL-arbetet kan vi som utövare, i samverkan och samförstånd, möta hästarna i den kraftskapande relation de erbjuder oss. Vi öppnar våra hjärtan för att lyssna på deras budskap.

Hästar har existerat på vår planet under miljontals år och bevarat en otrolig kontakt med sina förfäder. De har bibehållit instinkterna och beteendet från sitt uråldriga arv. Denna koppling till hästarnas kollektiva medvetande leder till en tidlös kunskap mellan arter. Hästar välkomnar oss in i en annan värld – de visar oss vårt högre jag och ger oss vägar att nå vår största potential. Detta leder inte bara till att människor uppfattar ett högre medvetande, det förhöjer även medvetenheten hos hästarna för deras egen arts visdom. Denna harmonisering av visdom fortsätter att fördjupa bandet mellan hästar och människor.

HÄST

Rekommendationer

“En FEEL-workshop gav mig nycklar att använda för att låsa upp ett livslångt problem!”

– Gunneli

“Att jobba med sig själv har aldrig varit enklare, med hästen som lärare kommer man hur långt som helst. Beyond love”

– Carolina Hammar

Videoklipp