Hitta en FEEL Praktiker - FEEL Alumni
Alumni Group

Hitta en FEEL Praktiker

De praktiker som listats nedan har genomfört FEEL (Facilitated Equine Experiential Learning®) -certifieringen och har förpliktigat sig att upprätthålla den standard och etik som utvecklats av Horse Spirit Connections Inc. samt upprätthålls av FEEL Alumni.

FEEL utövaren har framgångsrikt genomfört ett intensivt sexmånaders certifieringsprogram. Med hänsyn till FEEL utövarens yrkeskompetens och övriga färdigheter verkar de antingen inom Equine Facilitated Learning (EFL) eller Equine Facilitated Psychotherapy (EFP, gäller för psykoterapeuter).

FEEL-utövare uppmuntras att tillfullo utveckla sina egna styrkor, perspektiv och färdigheter. Samtidigt som utövaren tillämpar vissa grund principer och aktiviteter som utvecklats vid Horse Spirit Connections, har varje utövare sitt eget unika tillvägagångssätt i bandet mellan häst och människa.
FEEL-utövare kan ha beteckningen “Advanced FEEL Certification”. Det visar på en dedikerad utövare som vidareutbildat sig för att ytterligare stärka den själsliga kontakten som upplevs mellan häst och människa.

Beteckningen “FEEL Trainer”  är en tränare som assisterar  Wendy och Andre  i den fordrande träning som erbjuds de personer som är intresserade av att  ta examen  i FEEL-certifieringsprogrammet.

Och andra kan ha beteckningen “FEEL WLU-utövare”. Detta innebär utövare som utexaminerades från FEEL-certifieringsprogrammet för mentalvårdspersonal i samverkan med Wilfred Laurier.