Hjärta - FEEL Alumni
Alumni Group

HJÄRTA

Många undrar varför just hästar är så väl lämpade att utföra detta arbete. Svaret ligger i HJÄRTAT. Hästens elektromagnetiska energifält från hjärtat är 5 gånger större än människans och reflekterar en känslighet för omgivningen som är nödvändig för dess överlevnad. Som bytesdjur i naturen har hästen bibehållit en högt utvecklad förmåga att känna av energiförändringar i sin miljö, i kroppsspråk och spänningsnivå hos andra flockmedlemmar. En förmåga de överför i interaktionerna i FEEL-arbetet. De läser av och svarar på de minsta ”osanningarna” i våra känslor och avsikter.

Det är styrkan av hjärtan som förenas som engagerar oss i det kraftfulla upplevelsebaserade lärandet inom FEEL. Det tar oss ur våra tankemönster och vår vana att “göra” till kroppens och hjärtats sensoriskt rika landskap, till varandet i nuet och ett mer hjärtcentrerat autentiskt jag.

heart of the horse
Heart of the horse - FEEL Alumni

I FEEL-arbetet väljer hästarna fritt att samverka av hela sitt hjärta samt om, när och hur de vill medverka. Denna frihet, kombinerad med sitt medvetna engagemang i FEEL-arbetet, ger FEEL-hästen möjlighet att utveckla kreativiteten och nivån på dess svar som en kanal för att dela sin medfödda visdom och för att medvetandegöra våra dolda eller okända beteendemönster.

Genom att lyssna på vår intuition och hjärtats känslomässiga intelligens kan vi utveckla meningsfulla relationer och förmåga att knyta an till andra. I FEEL möts människans och hästens hjärta i en påtaglig, ordlös kontakt. Hästens hjärta slår 3 gånger långsammare än människans. Denna hjärtcentrerade lugnare rytm tillsammans med hästen underlättar för oss att vara mer i vår egen kropp och mer närvarande med andra. “Hästtid” är en ingång till ett nytt djup av självkännedom och förståelse av oss själva.

Rekommendationer

“My encounter provided me with such commanding insights into my personal history, it took several days of filling up journal pages before I felt as though I had surrendered it all. This was a precipice that has catapulted me into a space of sacred reflection and gentle acceptance that might have taken years to uncover in another therapeutic modality.”

– Faith, Newmarket, ON

“An introduction to the magic of nature that I cannot recommend highly enough. I experienced first hand the intelligence and wisdom of horses, the way they artfully mirror your emotions and communicate the information you need to know. The result is an opening to a whole other dimension of experience for which I am grateful. Wonderful!”

– J. Warren, Toronto, ON

Videoklipp